Home / Przydatne info / Owulacja, kalendarz, dni płodne
Owulacja, kalendarz, dni płodne

Owulacja, kalendarz, dni płodne

kalendarz-owulacjaOcena dni płodnych jest wartościową wiedzą nie tylko ze względu na planowane poczęcie dziecka. Może także stanowić metodę antykoncepcyjną – do tego potrzeba jednak gruntownej wiedzy na temat własnego organizmu, a także zasad funkcjonowania kobiecej płodności. Prawidłowe obserwacje cyklu umożliwiają też wczesne wykrycie schorzeń ginekologicznych, a nawet nowotworowych. Ponadto dają wnikliwą wiedzę na temat ciała i jego możliwych reakcji. Jest kilka sposobów obliczenia dni płodnych w trakcie cyklu zdrowej kobiety, zaliczają się do nich:

 Przeciętny cykl miesiączkowy kobiety trwa 28 dni. Przy takim cyklu owulacja przypada w połowie – 14 dnia, a dni płodne przypadają pomiędzy 9 a 18 dniem cyklu.

W praktyce takie "książkowe" cykle nie są zbyt częste, długość cyklu kobiety waha się od 23 do 35 dni. Jak w ich przypadku obliczyć dni płodne, przedstawiamy poniżej na przykładzie kalendarza dni płodnych.

Pamiętaj jednak! Kalendarz dni płodnych nie jest dobrą metodą antykoncepcyjną. Każdy organizm jest inny, ponadto dni płodne są "chwiejne". Ich przesunięcie może wynikać z wielu czynników, m.in. stresu, choroby. To, że Twój cykl jest regularny przez kilka miesięcy, nie znaczy, że będzie regularny w kolejnym. Metoda antykoncepcji oparta na obserwacji dni płodnych jest jedną z najbardziej zawodnych!

Owulacja – Kalendarz dni płodnych

 Jest to matematyczna analiza płodności, w której bierze się pod uwagę długość całych cykli miesiączkowych oraz trwanie ich poszczególnych części. Przy cyklach bardzo regularnych, liczących od pierwszego dnia krwawienia 28 dni, owulacja ma miejsce w połowie, na 14 dni przed kolejnym krwawieniem, tyle bowiem wynosi faza lutealna (czyli poowulacyjna). W praktyce jednak takie "książkowe" cykle nie zdarzają się często. Ich rozpiętość wynosi średnio od 23 do 35 dni, faza lutealna może wynosić zaś 10–16 dni. Dłuższa obserwacja ciała i notowanie dat kolejnych krwawień dostarcza materiału, na podstawie którego można określić fizjologię dni płodnych u danej kobiety.

Regularność miesiączek nie opiera się na cyfrze 28. Za regularne uznaje się cykle, które są owulacyjne i obecna jest w nich faza lutealna, która wskazuje na zdolność organizmu do podtrzymania ciąży. Aby właściwie określić na podstawie kalendarzyka dni płodne, bierze się dane z sześciu cykli występujących po sobie. Wówczas od najkrótszego z nich odejmujemy 16 (najdłuższą fazę lutealną), a od najdłuższego 10 (możliwie najkrótszą fazę lutealną). Rozpiętość wyników wskazuje dni płodne. Przykładowo, jeśli długość cykli w ciągu badanego czasu waha się od 27 do 31 dni, odejmuje się od 27 fazę 16-dniową, co daje owulację w 11 dniu cyklu, odjęcie 10 dni z cyklu liczącego 31 wskazuje na owulację 21 dnia. Zatem miedzy 11 a 21 dniem dochodzi do jajeczkowania u danej kobiety.

W celu sprawnego wyliczenia dni płodnych mozna skorzytsac z jednego z wielu kalkulatorów online. Poniżej przedstawiamy jeden z nich:

First day of your last menstrual cycle
Normal length of your menstrual cycle
Calculate

na portalu onet.pl znaleźliśmy iteresujące ptanie na poruszany temat:

Nurtuje mnie rzeczywista ilość dni płodnych w jednym cyklu. Z publikacji dotyczących tego tematu można się dowiedzieć, że w zasadzie tylko przez 3-4 dni można zajść w ciążę. Jednak aż 9 dni określa się jako płodne, ponieważ "plemnik żyje do 72 godzin, ale 2 doby dodaje się dla pewności; komórka jajowa posiada zdolność zapłodnienia do 8 godzin, ale 3 doby dodaje się dla pewności".Jaka jest właściwie zasadność dodawania tych dni "dla pewności"? Czy w szczególnych warunkach gamety mogą dłużej pozostawać zdolne do zapłodnienia? Podobno najdłuższa zanotowana żywotność plemnika to 7 dni – czy to prawda?

Odp ginekologa:

Zgodnie ze współczesną wiedzą, plemniki mogą przeżyć w drogach rodnych kobiety od 2 do 6 dni, pozostając jednocześnie zdolnymi do zapłodnienia komórki jajowej. Sama komórka jajowa natomiast przeżywa jedynie 24-48 godzin.

Poruszyłaś w swoim pytaniu kwestię naturalnych metod planowania rodziny, a dokładniej jednej z nich – metody kalendarzykowej. Jej zasada polega na obserwowaniu cykli miesiączkowych przez okres co najmniej 6 miesięcy (najlepiej rok). Jej istotą jest założenie stałości fazy lutealnej (druga faza cyklu, po owulacji), która trwa 14 dni.

Jak więc obliczać dni płodne i niepłodne? Otóż od najkrótszego dnia cyklu odejmujemy 18 dni, a od najdłuższego – 11 dni. I tak, jeśli Twój najdłuższy cykl w okresie ostatnich 6 miesięcy trwał 30 a najkrótszy 25 dni, okres płodny będziesz miała pomiędzy 7. a 19. dniem cyklu (25-18 i 30-11). W przybliżeniu uważa się, że jeśli owulacja (uwolnienie komórki jajowej) przypada na 14. dzień cyklu, to dni płodne rozpoczynają się 10., a kończą 18. dnia cyklu.

Musisz jednak mieć na uwadze, że metoda ta wymaga prowadzenia regularnych obserwacji, dużej skrupulatności, prowadzenia ustabilizowanego i zdrowego trybu życia (brak infekcji ogólnoustrojowych) oraz braku infekcji pochwowych. Niestety, warunki takie spełnia niewielka grupa współczesnych kobiet.

Skuteczność metod naturalnych jest największa w przypadku stosowania tzw. metody potrójnej – kalendarzyk, pomiar temperatury ciała oraz ocena śluzu szyjkowego. A na komfort takiej metody "stać" tylko nieliczne kobiety…

.

1 komentarz

  1. Osobiście nie wierzę kalkulatorom…najlepsza jest metoda objawowo-termiczna i taką też stosuję. Pomagam sobie Cyclotestem – komputerem cyklu, za mnie interpretuje pomiary. Kalkulator opiera się na zwykłym kalendarzykom a on nie jest raczej skuteczny

Scroll To Top